Vad kostar det att installera bergvärme?

Bergvärmepump - En lönsam investering till låg driftkostnad

bergvärmeborrDet är två områden inom installationen av bergvärme som kommer att kosta. En del är själva värmepumpen och sen handlar det om arbetskostnaden. Arbetskostnaden innefattar inte enbart själva installerandet, det är också kostnaden för borrningen som ingår där. Återigen vill vi då påpeka att detta är faktorer som varierar från kund till kund, vilket såklart påverkar priset i slutändan. Det gör då att priset landar mellan tidigare uppskattade nivåer, nämligen mellan 100 000 och 200 000 kronor. Priset per kwh för bergvärme ligger då oftast kring 0,3 kronor.

I det priset ingår då kostnaden för själva värmepumpen, borrningen av energibrunnen och installationen. Det är sällan klokt att välja det billigaste alternativet av de offerter man får tillbaka, borrhålet brukar då vara grundare och för att verkligen försäkra sig om att ha en stabil värmekälla är det bättre att borra lite djupare än beräknat.

Jämför de olika offerterna

Offerterna som du begär in är verkligen ditt bästa sätt att hitta kontrollen över situationen och diktera villkoren och kraven helt själv. Det är inte speciellt ovanligt att man kommer att få många olika typer av uppskattningar från olika företag. Det gäller att se vad det är offerterna består av, hur de har tänkt att lösa installationen och inte bara titta på priset. Studera företagens olika uppskattningar om djup på borrhål, värmebehov och tidsåtgång, då alla dessa faktorer spelar roll. Genom att jämföra de olika offerterna kommer du tillslut att komma fram till en uppskatta snittkostnad för just ditt hus.

Det finns fler faktorer som kommer att påverka det pris som i slutändan kommer att stå på fakturan. Är det exempelvis så att du ska ha en varmvattenberedare till din värmepump så kommer det att medföra en extra kostnad. Många av de värmepumpar som finns på marknaden idag har redan en inbyggd varmvattenberedare och dessa kostar omkring 10 000 till 15 000 kronor mer än en värmepump utan. Det är därför bra att se över hur mycket varmvatten man förbrukar i hushållet så att man vet att värmepumpen kommer kunna sörja för hushållets behov, för gör det inte det så behövs det en extern varmvattenberedare och det är en kostnad man tidigare kunde ha undvikit.