Frågor och svar

Bergvärmepump - En lönsam investering till låg driftkostnad

Varför ska jag ha bergvärme?
Det kan finnas många anledningar till att man byter uppvärmningssystem. Antingen så är det något som är slitet eller gammalt eller så handlar det i de flesta fall om att välja ett alternativ som kommer att kosta en mindre. En installationskostnad som ligger på en hög nivå innebär att många räds bergvärme, men belöningen över tid väger definitivt upp alla de negativa aspekterna. Vet man med sig att man kommer att bo i huset i många år framöver, minst 15 år, så kommer bergvärme att vara en investering i din fastighet som sänker dina kostnader och på så sätt betalar av sig själv. Dessutom höjer det värdet på huset så du kan sälja det dyrare än vad du köpte det.

Hur viktig är pumpen och hur väljer jag?
Att du får precis rätt dimension på värmepumpen är av yttersta vikt för att ditt hushåll ska kunna värmas upp på ett bra sätt. Det är pumpen som avgör om bergvärmen kommer att bli en lönsam historia eller inte och har man fel pump kommer det knappast att bli ett bra resultat. Det spelar faktiskt ingen roll om du har ett borrhål som är perfekt, kan inte pumpen hantera ditt hus så kommer det betyda att extrakostnader i el är ett faktum. Både en för liten och en för stor pump är ett problem, då den lilla är alldeles för klen för att sörja för hushållets värmebehov, medan den pump som är för stor kommer att dra betydligt mer el än vad som faktiskt behövs. Det bästa du kan göra är att kontakta en återförsäljare och få en noggrann bedömning gjord av ditt hus och dessutom finns det bra information att hämta hos Svenska Värmepumpsföreningen.

Vad kostar det?
Det är väldigt många olika faktorer som kommer att påverka vad det egentliga slutpriset kommer att bli. Det spelar roll hur stort hus du har, hur djup man måste borra och vilken typ av värmepump som kommer att behövas. Det bästa man kan göra som kund är helt enkelt att begära in så många offerter som man orkar med och ha dem som ett underlag att fatta sitt beslut på. Det gäller dock att vara kritisk till vad offerterna berättar, eftersom de som erbjuder fantasipriser brukar också vara rena fantasier där arbetet är riktigt uselt.

Eftersom att faktorerna är så många som de faktiskt är så är det omöjligt att sätta ett standardpris på vad det hela kommer att kosta. Det vi kan säga är att prislappen vanligtvis brukar landa någonstans mellan 100 000 och 200 000 kronor, och det som avgör är då hur din situation ser ut. Sedan är det också upp till leverantören att lämna sina bud som gör att du förhoppningsvis väljer dem, och ibland är det till och med möjligt att ta sig under 100 000, vilket måste anses som en väldigt bra affär. Hamnar priset dock över 200 000 så bör man dra öronen åt sig och fundera på om man ska hitta andra uppvärmningssätt. Så mycket ska det inte behöva kosta att installera bergvärme.

En bra och pålitlig leverantör som du får bra kontakt med är bra mycket viktigare än att det skulle kosta dig 10 000 kronor mindre. Det gäller att hitta rätt människor som gör arbetet åt en så då finns det egentligen ingen anledning till att vara snål. Med en bra relation med leverantören kommer man också att få ett bra resultat.

Kan jag ens skaffa bergvärme?
Det är som sagt många faktorer som spelar roll när du planerar för bergvärme och i vissa lägen är det faktiskt så att det inte kommer att vara möjligt att installera bergvärme. Det hela grundar sig helt enkelt på hur djupt man måste borra för att nå en nivå där värmeenergin är så pass pålitlig att den ska kunna stödja ett bergvärmesystem. I norra Sverige är det mycket vanligare att borrhålen är djupare, och det betyder att det kommer att kosta mer att installera bergvärme i norr. I vissa fall går det inte att nå ett tillräcklig bra djup. Är det dock så att du kan installera det så måste man ansöka om tillstånd. Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som tar emot din ansökan och också de som beslutar om du får borra. Det är mycket som man måste ta hänsyn till med borrningen, förutom tunnlar, brunnar, el- och vattenledningar så måste också grannar konsulteras. Det är med andra ord bra att vara ute i god tid gällande detta tillstånd.

Kan alla uppvärmningssystem anslutas till bergvärme?
Ett bergvärmesystem är beroende av att hushållet har vattenburen uppvärmning för att fungera. Det betyder alltså att du behöver ha radiatorer eller golvvärme i ditt hem för att du ska kunna ha bergvärme. Utan ett sådant system så kan du räkna med att det kommer att bli betydligt dyrare att installera bergvärme, eftersom hela uppvärmningssystemet i huset måste bytas ut.

Kommer man att spara pengar med bergvärme?
Det kommer man att göra men det kommer ta ganska många år innan installationen betalat sig själv. Det går inte att komma ifrån att det i dagsläget är dyrt att installera bergvärme men det finns en framtid där bergvärmen sparat så pass mycket att den faktiskt har betalat sig själv. De löpande uppvärmningskostnaderna kommer att sjunka för ditt hushåll, men som sagt så kommer det ta många år innan man hamnar på plussidan av kalkylen. Det man sparar på miljön är dock direktverkande.

Vad mer måste man tänka på?
När man väl börjar leta efter leverantörer av bergvärme så är det närmast ett nödvändigt ont att kolla upp företagets referenser. Om de verkar seriösa och har gjort ett bra arbete så är mycket redan vunnet där. Genom alla dessa offerter som du skickar ut till företag som verkar intressanta så kommer du att få en bra uppfattning om priset, men du kommer också att kunna få reda på vad troligt borrdjup kommer att bli samt vilken dimension på värmepumpen som du behöver. Företaget måste kunna förstå hela bilden av uppvärmningsbehovet, annars kommer inte effekten att bli så god som man vill ha den. Företaget ska också kunna svara på alla dina frågor, små som stora, och kan de inte det så är det bäst att välja bort dem.

Är bergvärme dåligt för miljön?
Om man ser till de teoretiska möjligheterna för att miljön påverkas negativt av bergvärme så överskuggas de ändå av de positiva delarna. Dock finns det en liten, liten risk för att grundvattnet omkring kan sjunka i temperatur och det kan ge negativa effekter på miljön men det är inte speciellt troligt att det sker.

Hur är det med ROT-avdraget?
Ett ROT-avdrag är ett skatteavdrag som innebär att halva den kostnad som det kostar att betala installatörernas lön inte behöver betalas av dig. ROT-avdraget täcker installationen av bergvärme och maxsumman som kan dras av per år ligger på 50 000, men den nivån är individuell beroende på hur ens årsinkomst ser ut. Det varierar också hur mycket som ROT-avdraget kan hjälpa dig att spara pengar. Det är svårt att säga hur mycket du kan spara men det brukar ofta innebära att du kan spara omkring 20 000 kronor på en bergvärmeinstallation. Ett ROT-avdrag behöver du som kund inte begära själv från leverantören, det ska alla seriösa bergvärmeföretag ha tagit med i sina kalkyler och därmed tillämpas automatiskt. Det gäller dock att ha koll på hur mycket man får använda sig av ROT-avdraget så att det inte kommer obehagliga överraskningar för både företaget och dig själv.

Hur lång livslängd har bergvärme?
Det finns två stycken delar som man pratar om när det gäller livslängd och bergvärme. Dels så är det själva värmepumpen, och livslängden på den varierar från pump till pump och märke till märke, men normalt brukar de hålla omkring 15 till 20 år, i vissa fall längre. Ett borrhål, eller energibrunn, kommer att hålla betydligt längre. Har installatörerna gjort ett bra arbete så ska borrhålet i teorin kunna hålla för evigt, men det kommer ändå att sjunka lite i temperaturen, vilket kan betyda att ett nytt borrhål kan behövas. Kollektorslangen, som hämtar upp energifylld vätska till pumpen har även den lång livslängd, runt 50 år, vilket betyder att en installation av bergvärme inte kommer att innebära att ägaren under sin livstid kommer att behöva byta något större.

Försvinner värmen ur mitt hål om grannen skaffar bergvärme?
Nej, det är väldigt osannolikt att det kommer att inträffa. Är borrningen utförd på rätt sätt så kommer du inte att behöva oroa dig, dessutom utreds det noggrant om det finns andra borrhål i närheten innan borrningen påbörjas. Det finns regler för hur långt det måste vara mellan varje borrhål som varje seriöst installatör såklart ska ha koll på.

 


 
[contact-form-7 id=”25″ title=”Namnlös”]